יש הבדל גדול בין הצלחה, לבין תוצאה - דורית הימן הספר

לרכישת ספרי החדש!

יש הבדל גדול בין הצלחה, לבין תוצאה